Aktuality

Týždeň Vedy a Techniky - Deň otvorených dverí, 7.11.2017

Program dňa otvrených dverí na Ústave experimentálnej fyziky  (.pdf)

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast