Aktuality

Oznámenie o konaní obhajoby PhD - Majorošová

Dňa 31. augusta 2018 o 11.00 h. sa uskutoční vo VKM na PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, obhajoba dizertačnej práce študentky doktorandského štúdia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou ÚEF SAV v Košiciach  RNDr. Jozefíny Majorošovej.

Oznámenie (.doc)

Kandidáti do správnej rady ústavu

Zoznam kandidátov do druhých volieb správnej rady ústavu.

Mgr. Pavol Szabó. CSc. (prihláška) (predstava)

Oznámenie o konaní voľby člena správnej rady v.v.i.

Oznámenie o konaní voľby člena správnej rady v.v.i.

Vedecká rada Ústavu Experimentálnej Fyziky SAV v Košiciach oznamuje konanie druhých volieb do správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie 26.7.2018 :

Oznámenie o konaní voľby člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (.pdf)

Zoznam oprávnených voličov (.xls)

Kandidáti do správnej rady ústavu

Zoznam kandidátov do správnej rady ústavu:

RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc. (prihláška) (predstava)

doc. RNDr. Zuzana Gažová. Csc. (prihláška) (predstava)

Mgr. Pavol Szabó. CSc. (prihláška) (predstava)

RNDr. Ivan Králik, CSc. (prihláška) (predstava)

RNDr. Peter Skyba, DrSc. (prihláška) (predstava)

Ing. Vlasta Závišová, PhD. (prihláška) (predstava)

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast