Aktuality

Výročný seminár ÚEF

12. decembra v Aule ústavov na Watsonovej 47 sa uskutoční tradičný výročný seminár ÚEF spojený so súťažou mladých ved. pracovníkov ÚEF.

Program (.doc)

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast