Aktuality

Oznámenie o konaní obhajoby PhD - Nikorovič

Dňa 26. septembra 2018 o 13.00 h. sa uskutoční v seminárnej miestnosti SJ2S07 – LIDA na ÚINF PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, obhajoba dizertačnej práce doktoranda Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

RNDr. Mateja Nikoroviča.

Oznámenie (.pdf)

Kandidáti do správnej rady ústavu

Zoznam kandidátov do druhých volieb správnej rady ústavu.

Mgr. Pavol Szabó. CSc. (prihláška) (predstava)

Oznámenie o konaní voľby člena správnej rady v.v.i.

Oznámenie o konaní voľby člena správnej rady v.v.i.

Vedecká rada Ústavu Experimentálnej Fyziky SAV v Košiciach oznamuje konanie druhých volieb do správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie 26.7.2018 :

Oznámenie o konaní voľby člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (.pdf)

Zoznam oprávnených voličov (.xls)

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast