Aktuality

Noc Výskumníkov 2016 - v OC OPTIMA 30.9.2016

ÚEF SAV sa aj tento rok zapojil do programu Noci Výskumníkov v Košiciach. Výskumníci v piatich stánkoch prezentovali zábavnou formou výskum na našom ústave. 

Školenie požiarnej ochrany a BOZP

 

Vedenie ÚEF SAV pozýva svojich zamestnancov na opakované školenie požiarnej ochrany a BOZP

29.11.2016 o 9:00 hodMiesto konania - aula na Watsonovej 47.

Zasadnutie akademickej obce

Po skončení školenia (cca. od 11:00) pokračujeme zasadnutím akademickej obce k voľbe kandidátov do PSAV.

Koncoročný seminár

Vedenie ÚEF SAV pozýva členov akademickej obce na výročný seminár. Konať sa bude 15.12.2016 v aule na Watsonovej 47.

Súčasťou seminára bude aj tradičná Súťaž mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Program

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast