Aktuality

Akreditačný seminár vedeckých útvarov ÚEF

Pozývame Vás na  Akreditačné semináre vedeckých útvarov a smerov k akreditácii ÚEF za roky 2012-2015, ktoré usporiadame v termíne 1. - 2. 6. 2016 v čase podľa  programu seminára  v Aule ústavov SAV  na Watsonovej ul. 47 v Košiciach.

Ceny SAV za polpularizáciu pre Máriu Zentkovú a Jána Baláža z ÚEF

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na svojom zasadnutí dňa 14. 4. 2016 sa rozhodlo, že v roku 2016 Cenu SAV za popularizáciu vedy v kategórii Propagácia významu vedy a presadzovanie jej rozvoja získajú: RNDr. Mária Zentková, CSc.,  a Ing. Ján Baláž, PhD., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Gratulujeme našim kolegom !!!

Hodnotenie ústavov I. oddelenia SAV za rok 2015

Predsedníctvo SAV zverejnilo hodnotenie ústavov I. oddelenia SAV za rok 2015. ÚEF je stále medzi najlepšími ústavmi SAV.

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast