Akreditácie


Akreditácie
Ústavu Experimentálnej Fyziky
Slovenskej Akadémie Vied v Košiciach

 

Akreditačné hodnotenie 2016 (obdobie rokov 2012 až 2015):

Správa (v anglickom jazyku - "Questionnaire") k akreditačnému hodnoteniu (.pdf) (.doc)

 

Akreditačné hodnotenie 2012 (obdobie rokov 2007 až 2011):

obdobie 2007-2011 (.pdf)

 

Akreditačné hodnotenie 2007 (obdobie rokov 2003 až 2006):

  • Správa (v anglickom jazyku - "Questionnaire") k akreditačnému hodnoteniu (.pdf)
  • Výstupenie riaditeľa ÚEF SAV (v anglickom jazyku) na akreditačnom zasadnutí dňa 4.7.2007 (.ppt, .pdf)
  • Výsledná akreditácia ÚEF SAV na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 850 (.pdf)
  • Protokol o hodnotení vedeckej organizácie SAV (.pdf)
  • Predbežná správa o priebehu a výsledkoch akreditačného hodnotenia ústavov I. oddelenia vied SAV v roku 2007 (.pdf)
  • Prehľad údajov o činnosti organizácií I. OV SAV z akreditačných dotazníkov za r. 2003 - 2006 (.pdf)

Akreditačné hodnotenie 2003 (obdobie rokov 1999 až 2002):

  • Správa k akreditačnému hodnoteniu (.doc)
  • OSVEDČENIE o vykonaní periodického hodnotenia výskumu a vývoja o spôsobilosti vykonávať činnosť v oblasti výskumu a vývoja (.jpg)
  • Výsledná akreditácia ÚEF SAV na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 802/3 (.jpg)

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast