2007

Nový štatút VEGA

29.10.2007 (14:17)

Dňa 24. 10. 2007 podpredseda vlády, minister školstva SR a predseda SAV podpísali nový Štatút VEGA (.pdf). V zmysle štatútu VEGA do konca roka Predsedníctvo VEGA nadväzne vypracuje nové Pravidlá VEGA.

viac

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast