Prieskum záujmu o účasť v programoch ESF EUROCORES

20.10.2008 (10:52)

Agentúra pre podporu vedy a výskumu vyhlasuje prieskum záujmu o účasť v programoch Európskej nadácie pre vedu EUROCORES so začiatkom riešenia v roku 2010. Termín oznámenia záujmu do: 30. novembra 2008. Všetky informácie nádete na:http://www.apvv.sk/vyzvy/esf-prieskum2009/main.php

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast