Oznámenie o poskytovaní dotácií MŠ SR na podporu vedeckých pobytov v CERN-e

Oznámenie o poskytovaní dotácií Ministerstva školstva SR na podporu vedeckých pobytov v CERNe, schválené podpredsedom vlády a ministrom školstva SR. (->  .doc, .pdf) s prílohami č.1 (-> .doc, .pdf), č.2 (-> .pdf) a č.3 (-> .doc, .pdf). Oznámenie je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva SR: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3164

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast