Seminár: ILL-Slovensko - nové možnosti využitia rozptylu neutrónov

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár "ILL-Slovensko - nové možnosti   využitia rozptylu neutrónov" organizovaný pri príležitosti pripojenia sa Slovenska k iniciatíve CENI (Central European Neutron Initiative). Táto iniciatíva zahŕňajúca Rakúsko, Česko, Maďarsko a Slovensko bola vytvorená s cieľom získať prístup k experimentálnemu vybaveniu Inštitútu Laue-Langevin (ILL) v Grenobli (www.ill.eu). Tento ústav disponuje v súčasnosti najvýkonnejším zdrojom neutrónov (reaktorom) a je v ňom inštalovaná široká paleta koncových staníc určených na experimenty z oblasti difrakcie, spektroskopie, malouhlového rozptylu a podobne. Vďaka usporiadaniu experimentálnych staníc je možné vykonávať experimenty aj za veľmi nízkych či vysokých teplôt, vysokých tlakov, či v magnetických poliach. Cieľom seminára je oboznámenie odbornej verejnosti s možnosťami ILL a diskusie s jeho pracovníkmi.  Seminár sa koná v priestoroch Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach dňa 23.1.2009. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke semináru www.saske.sk/ill-sk

.

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast