Školenie požiarnej ochrany a BOZP

 

 

Vedenie ÚEF SAV pozýva svojich zamestnancov na opakované školenie požiarnej ochrany a BOZP

29.11.2016 o 9:00 hodMiesto konania - aula na Watsonovej 47.

Zasadnutie akademickej obce

Po skončení školenia (cca. od 11:00) pokračujeme zasadnutím akademickej obce k voľbe kandidátov do PSAV.

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast