Koncoročný seminár

Vedenie ÚEF SAV pozýva členov akademickej obce na výročný seminár. Konať sa bude 15.12.2016 v aule na Watsonovej 47.

Súčasťou seminára bude aj tradičná Súťaž mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov.  Program

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast