Doktorandský seminár ÚEF SAV

 

PROGRAM:

8:15 – 8:30      Úvod, prehľad o doktorandskom štúdiu

8:30 – 8:40       František  Vavrek

Spinová a kvázičasticová dynamika v supratekutom 3He-B v limite T → 0

8:40 – 8:50      František  Andrejka

Vplyv tepelného spracovania v externom magnetickom poli na mikroštruktúru a magnetické vlastnosti vybraných rýchlochladených zliatin

8:50 – 9:00      Branislav Kunca        

Magnetic properties of rapidly quenched composite materials with amorphous and nanocrystalline structure

9:00 – 9:10      Petra Hajdová           

Príprava, štruktúra a vlastnosti REBCO masívnych supravodičov

9:10 – 9:20      Renáta Verbová        

Vplyv podmienok prípravy BaCeO3 na štruktúru a vlastnosti YBCO vysokoteplotných supravodičov

9:20 – 9:30      Liudmila Vojtková    

Vplyv podmienok prípravy a tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti REBCO masívnych supravodičov

9:30 - 9:45   KÁVOVÁ PRESTÁVKA

9:45 – 9:55      Tobiáš Tomáš

Magnetické kvapaliny na báze transformátorových olejov v elektrických a magnetických poliach

9:55 – 10:05    Jozefína Majorošová

Štrukturalizačné javy v komplexných systémoch obsahujúcich nanočastice

10:05 - 10:15   Iryna Khmara (doktorandka UPJŠ)

Príprava a charakterizácia magnetických nanočastíc

10:15 - 10:25   Katarína Paulovičová (doktorandka TUKE)

Reologické vlastnosti kvapalín obsahujúcich nanočastice

10:25 – 10:35 Veronika Hašková

Experimentálne štúdium prechodu supravodič-izolant v tenkých filmoch MoC

10:35 – 10:45   Michal Kopčík

Štúdium supravodivých vlastností a vĺn nábojovej hustoty v nízkorozmerných a vrstevnatých štruktúrach pomocou tunelovej mikroskopie a spektroskopie

10:45 – 10:55  Miroslav Marcin       

Termodynamické štúdium supravodiča YB6

10:55 - 11:10   KÁVOVÁ PRESTÁVKA

11:10 – 11:20  Zuzana Medvecká    

 Lokálna hallovská magnetometria supravodiča CuxTiSe2

11:20 – 11:30  Matúš Orendáč        

 Vplyv substitúcie na topologický kondovský izolátor SmB6

11:30 – 11:40  Miroslav Gančár     

  Vplyv malých molekúl na amyloidnú agregáciu proteínov

11:40 – 11:50    Katarína Uličná (doktorandka UPJŠ)

  Inhibítory amyloidnej agregácie

11:50 – 12:00    Veronika Lysáková (doktorandka UPJŠ)         

  Úloha mitochondriálnych elektrón-transportných proteínov v oxidačnom strese

12:00 – 12:10    Matej Nikorovič (doktorand UPJŠ)

  Spracovanie obrazov z kamier snímajúcich hĺbkovú mapu a ich využitie v rozšírenej realite

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast