Kandidáti do správnej rady ústavu

Zoznam kandidátov do správnej rady ústavu:

RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.

doc. RNDr. Zuzana Gažová. Csc.

Mgr. Pavol Szabó. CSc.

RNDr. Ivan Králik, CSc.

RNDr. Peter Skyba, DrSc.

Ing. Vlasta Závišová, PhD.

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast