2014

Seminár Prof. Mark W. Meisel, PhD,

Pozvánka na seminár projektu Edufyce

V rámci projektu  Edukačné fyzikálne centrum ÚEF SAV  Vás pozývame na  prednášku
pod názvom:"A Collection of Pressure Related Tidbits "
 

viac
Odhalili pamätnú tabuľu prof. Hajkovi

Dôstojnou súčasťou vyvrcholenia osláv 50. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach bolo odhalenie pamätnej tabule prof. Vladimírovi Hajkovi.

viac
ÚEF SAV dostal Zlatú medailu PF UPJŠ

Dňa 20. mája 2013 o 14.00 h. sa v priestoroch Domu umenia v Košiciach uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady PF UPJŠ pri príležitosti 50. výročia založenia fakulty.

ÚEF SAV dostal Zlatú medailu PF UPJŠ za dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu vo vedeckovýskumnej i pedagogickej činnosti v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a za partnerstvo v spoločných projektoch.

viac
Polročný seminár

Polročný seminár - 24.6. (pondelok) o 11:00 hod. - Majer Čičky na KVP

viac
Doktorandský seminár ÚEF SAV

Doktorandský seminár ÚEF SAV, 28.6.2013 od 10.00h v Aule ústavov SAV na Watsonovej 47 (.doc)

viac
Exponáty ÚEF SAV Kreatívna fabrika - Steel park

Jedným z kľúčových investičných zámerov projektu Interface 2013, aj vďaka ktorému Košice získali titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, je rekonštrukcia budov bývalých kasární a vojenských skladov na Kukučínovej ulici. V jednej z budov bude sídliť Steel park - Kreatívna fabrika, v ktorej dostala možnosť viac zviditeľniť um a prácu svojich výskumníkov aj Slovenská akadémia vied.

Čítajte viac na :

Steel park - Kreatívna fabrika

viac
Elektromagnetismus v granulárnych vysokoteplotných supravodičoch

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v rámci projektu "Edukačné centrum pre výskum a vývoj komplexných nanosystémov ("ECVV - NANOKOP")", podporeného zo ŠF EU,
Vás pozývame na vzdelávaciu aktivitu zahraničného experta z oblasti supravodivých materiálov

viac
PhysNet - Vzdelávacia aktivita
r.Dr. Sophie Rivoirard
Paula Lampen
Functional Materials Laboratory, 
Physics Department, University of South Florida
Tampa, USA
				
Paula Lampen
Functional Materials Laboratory 
Department of Physics, University of South Florida
Tampa, USA

Fundamental magnetocaloric studies of complex magnetic oxide systems
2. 4. 2014 o 10:30 hod.
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, Košice
Salónik
salónik Sophie Rivoirard
CNRS/CRETA, Grenoble, France
 
Nucleation and grain growth in Fe-based alloys under magnetic field: some kinetics aspects 
(Vplyv magnetického poľa na nukleáciu a rast zŕn v zliatinách na báze železa: Kinetické aspekty) 
9. 7. 2013 o 11:00 hod.
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, Košice
salónik
viac
PhysNet - Vzdelávacia aktivita

Paula Lampen
Functional Materials Laboratory,
Department of Physics, University of South Florida, Tampa, USA

Magneto-impedance based detection of superparamagnetic nanoparticles
for biomedical applications

14. 4. 2014 o 10:30 hod.
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, Košice
Salónik

viac
PhysNet - Vzdelávacia aktivita

Prof. Hariharan Srikanth 
Functional Materials Laboratory
Department of Physics, University of South Florida
Tampa, USA

Functional Magnetic Nanostructures

1. 7. 2014 o 11:00 hod.
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, Košice
Salónik
viac
Pozvánka na vzdelávaciu aktivituProf. Xin YAO
Shanghai Jiao Tong University, China

Téma: "Crystal growth of high Tc REBCO superconductor by top-seeded solution-growth"

 

viac
Rozlúčka s Ing. Antonom Zentkom, DrSc.

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 75 rokov nás 9. septembra 2014 opustil Ing. Anton Zentko, DrSc., náš dlhoročný vedúci vedecký pracovník, bývalý vedúci Oddelenia fyziky magnetických javov ÚEF SAV a bývalý člen Predsedníctva SAV.

viac
Pozvánka na výstavu

SLOVENSKÁ CESTA DO MIKROKOZMU

(CERN – 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike)

pozývame vás srdečne na výstavu v dňoch

9. 9. – 26. 9. 2014 v Slovenskom technickom múzeu, Hlavná 88, Košice

viac
Noc výskumníkov v Košiciach

Medzi európske mestá, v ktorých sa posledný septembrový piatok niesol v znamení vedy, sa začlenili aj Košice. Noc výskumníkov sa v nich konala šiestykrát, posledných päť ročníkov bolo v Obchodnom centre Optima.

viac
Inzerát

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. a Záujmové združenie právnických osôb Steelpark – Kreatívna fabrika
vyhlasujú výberové konanie na pracovnú pozíciu:
Metodik interaktívneho centra Steel Park 

viac
Veľký deň misie Rosetta

Projekt ROSETTA je misiou Európskej kozmickej agentúry ESA na kométu 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Samotná kozmická sonda pozostáva z dvoch častí - orbitálneho modulu (Orbiter), ktorý zostane na obežnej dráhe okolo kométy a pristávacieho modulu Philae, ktorý pristane a ukotví sa na povrchu kometárneho jadra. Historicky to bude v dejinách ľudstva úplne prvý pokus o pristátie na jadre kométy.

viac
Pred sto rokmi sa narodil prof. RNDr. Juraj Dubinský, prvý riaditeľ ÚEF SAV

Prof. RNDr. Juraj Dubinský (1914 – 1994)

 

                     Prof. RNDr. Juraj Dubinský sa narodil v Beniakovciach, 12. júna 1914.

viac

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast