Výzva a na účasť na protestné zhromaždenie

Výzva na účasť na protestnom zhromaždení proti ohrozeniu samosprávnosti SAV.
Dnes 26. 5. 2015 o 13:30 hod. v Aule ústavov SAV na Watsonovej 47 v Košiciach

Prijatie zákona o v. v. i., ktoré by zavŕšilo dlhodobo pripravovanú transformáciu SAV, bolo nečakane zastavené. Zbor poradcov predsedu vlády SR predložil nové zásadné zmeny, ktoré ohrozujú samosprávnosť SAV. Tieto dávajú moc budúcemu ministrovi školstva rozhodovať o transformovaní alebo zrušení jednotlivých ústavov, bez transparentných kritérií.

Odmietame takýto flagrantný zásah do samosprávy SAV, ktorý SAV odoberá právomoci zriaďovateľa budúcich v. v. i. a zásadne nesúhlasíme s tým, aby sa návrh zákona menil na poslednú chvíľu a mimo štandardného legislatívneho procesu.
Preto žiadame:
1) Zachovať samosprávnosť SAV
2) Odmietnuť zmenu návrhu zákona predloženú Zborom poradcov (§21 a-c) a zabrániť tak možnej likvidácii organizácií SAV
3) Predložiť návrh zákona v znení schválenom Legislatívnou radou vlády.

Spoločné stanovisko: 
http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=5895

Zmeny v návrhu zákona o v. v. i.
http://www.vedachcezit.sk/docs/Zbor_poradcov_vvi.pdf Výbor Snemu SAV
Iniciatíva Veda chce žiť!
OZ pracovníkov SAV

Vedenie ÚEF SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast