Prednáška - Dr. Bogdan Szymanski

 

V rámci projektu "Medzinárodné virtuálne laboratórium fyziky progresívnych materiálov - PhysNet", podporeného zo ŠF EÚ, vás pozývame na vzdelávaciu prednášku zahraničného experta:
 

                                                  Dr. Bogdan Szymanski

Instytut Fizyki  Molekularnej Polskiej  Akademii Nauk, M. Smoluchowskiego 17,  60 179 Poznaň                                         Téma: Soft X-ray Microscopy


 

Prednáška sa uskutoční zajtra, 28.05.2015 od 11:30 do 12:30 hod. vo videokonferenčnej miestnosti Ústavu experimentálnej fyziky SAV na Watsonovej 47 v Košiciach (1. poschodie, pri telefónnej ústredni).

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast