Prednáška - Dr. Miloš JIRSA

V rámci projektu "Medzinárodné virtuálne laboratórium fyziky progresívnych materiálov - PhysNet", podporeného zo ŠF EÚ, Vás pozývame na vzdelávaciu aktivitu zahraničného experta:

Dr. Miloš JIRSA
Fyzikální ústav AVČR, Praha, Česká republika

Téma: " Interakce supravodivých vírů s velkými defekty "

ktorá sa uskutoční dňa 10.06.2015 od 11:00 do 12:00 hod. vo videokonferenčnej miestnosti na Watsonovej 47 v Košiciach.

Tešíme sa na stretnutie.

 

Prednáška (.pdf), Abstrakt (docx)

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast