Prednáška - Dr. Alexey Bogach

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Dopytovo - orientovaný projekt , ITMS: 26110230097

Medzinárodné virtuálne laboratórium fyziky progresívnych materiálov - PhysNet

 Vás pozýva na prednášku

Dr. Alexey Bogach

General Physics Institute RAS 38 Vavilova st., 119991, Moscow, Russia

Experimental study of Strongly Correlated Electron Systems by Hall effect, heat capacity and magnetization measurements.

Termín : 24.6. 2015 o 11:00 – 12:00 hod

Miesto :miestnosť, CFNT ÚEF SAV, Park Angelinum 9, Košice (.pptx)

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast