PhysNet - Vzdelávacia aktivita

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
 
v rámci projektu "Medzinárodné virtuálne laboratórium fyziky progresívnych materiálov - PhysNet", podporeného zo ŠF EÚ, Vás pozývame na vzdelávaciu aktivitu zahraničného experta:
 
Tatiana Eggers
Functional Materials Laboratory
Department of Physics, University of South Florida, Tampa, USA
 
 
ktorá sa uskutoční dňa 16.10.2015 o 11:00 hod. vo videokonferenčnej miestnosti, 1. poschodie
na Ústave experimentálnej fyziky SAV, Watsonovej 47 v Košiciach.
 
Tešíme sa na stretnutie.
 
Ivan Škorvánek

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast