Seminár o novej infraštruktúre ÚEF r. 2010-2015

 

 Nová vedecká infraštruktúra ÚEF

Seminár o novej infraštruktúre ÚEF r. 2010-2015

 

Štvrtok - 12. november 2015

Prednášková miestnosť v budove Promatech na Watsonovej ul. v Košiciach

 

PROGRAM

 

8:45 – 8:50 Úvod - riaditeľ ÚEF SAV

 

8:50 - 9:10 SIVVP a gridy na ÚEF – referát o novej výpočtovej infraštruktúre

V. Kočan, M. Vala, D. Bruncko, P. Bobík, P. Farkašovský

(15 min. prezentácia + 5 min. diskusia)

 

9:10 – 9:55 Nové experimentálne zariadenia - Biofyzika a chemická fyzika

9:10 Laboratórium experimentálnej chemickej fyziky (6+4)

9:20 Oddelenie biofyziky (15+5)

9:40 Oddelenie fyziky magnetických javov (6+4)

9:50 Diskusia k používaniu nových zariadení

 

9:55 - 10:15 Prestávka

 

10:15 – 11:25 Nové zariadenia - Fyzika tuhých látok, kozmická fyzika

10:15 Oddelenie fyziky nízkych teplôt (15+5)

10:35 Laboratórium materiálovej fyziky (6+4)

10:50 Lab. nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu (10+5)

11:00 Oddelenie fyziky kovov (6+4)

11:10 Oddelenie fyziky magnetických javov (6+4)

11:20 Diskusia k používaniu nových zariadení

11:25 – 12:00 Nové zariadenia – Technológie a materiály

11:25 Oddelenie fyziky magnetických javov (6+4)

11:35 Laboratórium materiálovej fyziky (6+4)

11:45 Oddelenie kozmickej fyziky (6+4)

11:55 Diskusia k používaniu nových zariadení

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast