PhysNet - Vzdelávacia aktivita

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v rámci projektu "Medzinárodné virtuálne laboratórium fyziky progresívnych materiálov - PhysNet", podporeného zo ŠF EÚ, Vás pozývame na vzdelávaciu aktivitu zahraničného experta:

Prof. Hariharan Srikanth
Functional Materials Laboratory
Department of Physics, University of South Florida, Tampa, USA

Functional magnetic nanostructures for tunable RF and biomedical applications

ktorá sa uskutoční dňa 05.05.2015 o 11:00 hod. v miestnosti č. 101, 1. poschodie
na Ústave experimentálnej fyziky SAV, Watsonovej 47 v Košiciach.

Tešíme sa na stretnutie.

Ivan Škorvánek

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast