„Veda chce žiť, nie živoriť!“ znelo Košicami

Vo štvrtok 27. novembra  popoludní  prerušili prácu asi tri stovky zamestnancov ústavov SAV v Košiciach, aby sa zúčastnili na protestnom zhromaždení a podporili bratislavských kolegov.

 

Protestné zhromaždenie „Za záchranu vedy“ otvorila a moderovala predsedníčka ZO OZ pri Ústave geotechniky SAV  Zuzana Szabová, k prítomným sa prihovorila jej kolegyňa, členka výboru ZO OZ i členka Vedeckej rady Ústavu geotechniky  SAV  Ing. Lucia Ivaničová, PhD. Hlavný prejav predniesol podpredseda Výboru OZ pracovníkov  SAV v Bratislave Ing. Andrej Rusnák, PhD. z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. Okrem iného upozornil: „Síce už nedôjde k hromadnému prepúšťaniu, ale to nás tentoraz nesmie uspokojiť. Máme právo na dôstojnú prácu, a nie každý rok sa od apríla stresovať a bojovať o prežitie v ďalšom roku. Ušetril by štát, keby takáto skupina vzdelancov odišla do zahraničia? Mnohých by rada prichýlili Maďarská i Poľská akadémia vied. A kto by robil na drajých prístrojoch, ktoré sme získali vďaka európskym fondom?“     

 

V tomto duchu sa niesli aj ďalšie vystúpenia. Z Bratislavy pricestoval do Košíc Ing. Richard Heriban z Prognostického ústavu SAV, ktorý vyzýval na dôstojné financovanie vedy. O tom, že slovenská veda  nemôže každý rok bojovať s rozpočtom a potrebuje stabilnejšie prostredie na fungovanie  i o tom, že iniciatíva „Veda chce žiť“ má spájať vedcov z celého Slovenska na ústavoch SAV aj na univerzitách, postupne hovorili vo svojich vystúpeniach člen Snemu SAV, zástupca riaditeľky Neurobiologického ústavu SAV RNDr. Ján Gálik, CSc., riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc., riaditeľ Parazitologického ústavu SAV doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. K nim sa pridal za  začínajúcich vedcov, doktorandov RNDr. Matej Baláž z Ústavu geotechniky SAV, ktorý sa vyjadril na margo odchodu množstva mladých ľudí do zahraničia: „Doma zostávajú len tí, ktorí majú prisilný citový vzťah k domovu. Žiaľ, my mladí, nemáme záruku existencie pre budúcnosť, aby sme nebáli založiť si rodinu.“

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast