Post-doktorandské výskumné miesto, ÚEF SAV Košice

Post-doctoral research position, IEP SAS Kosice

ÚEF SAV vypisuje konkurz na post-doktorandské miesto v programe SAV SASPRO, na vedeckého pracovníka so skúsenosťami v zahraničí, v oblasti fyziky supratermálnych kozmických častíc a nízkoenergetického kozmického žiarenia, vrátane slnečných emisií.

Vedecká práca uchádzača bude orientovaná najmä na fyzikálnu analýzu experimentálnych dát z družíc, kozmických sond a pozemných vysokohorských staníc s efektívnym využitím infraštruktúry budovanej v EU projekte ITMS, ukončeného v roku 2015 (Centrum kozmických výskumov: Vplyvy kozmického počasia) a podporovaného operačným programom Výskum a Vývoj európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Preferenciu majú uchádzači so skúsenosťami v kozmických výskumných projektoch a tímoch v ESA a NASA misií zameraných na energetické častice.

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast