Spomienka: Ing. Alexander Sólyom, CSc

Ing. Alexander Sólyom, CSc (v strede) na oslave svojich 50-tych narodenín. Po jeho pravej strane je vtedajší vedúci OFK Prof. Ing. Vojtech Karel, DrSc a zľava je Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

(fotografia z archívu Prof. K. Kudelu, DrSc.)

19.12.2014 nás vo veku 79 rokov navždy opustil náš dlhoročný spolupracovník, vedúci vedecký pracovník Ing. Alexander Sólyom, CSc. Bol zakladajúcim členom Laboratória feromagnetických kovov v Oddelení magnetizmu ÚEF SAV. Od vzniku Oddelenia fyziky kovov r. 1979 bol až do konca 80-tych rokov jeho členom. V čase odchodu do dôchodku pôsobil v OFMJ. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberal problematikou pôsobenia interstícií, najmä dusíka v oceliach. Neskôr sa v spolupráci s Výskumným ústavom VSŽ venoval problematike vplyvu mikrosegregácie povrchovo aktívnych prvkov na hranice zŕn v transformátorových a dynamo oceliach na báze Fe-Si. Bol držiteľom viacerých patentov.

Česť jeho pamiatke.

parte.jpg

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast