Prednáška - Doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.

v rámci projektu "Medzinárodné virtuálne laboratórium fyziky progresívnych materiálov - PhysNet", podporeného zo ŠF EÚ, vás pozývame na vzdelávaciu prednášku zahraničného experta:
 

                                            Doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.

Katedra fyziky kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR

 Téma: "Príprava, charakterizace a vlastnosti vrstev obsahujícich f-elementy"

 
 
Prednáška sa uskutoční zajtra, 21.05.2015 od 11:00 do 12:00 hod. vo videokonferenčnej miestnosti Ústavu experimentálnej fyziky SAV na Watsonovej 47, Košice 

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast