2016

Akreditačný seminár vedeckých útvarov ÚEF

Pozývame Vás na  Akreditačné semináre vedeckých útvarov a smerov k akreditácii ÚEF za roky 2012-2015, ktoré usporiadame v termíne 1. - 2. 6. 2016 v čase podľa  programu seminára  v Aule ústavov SAV  na Watsonovej ul. 47 v Košiciach.

viac
Ceny SAV za polpularizáciu pre Máriu Zentkovú a Jána Baláža z ÚEF

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na svojom zasadnutí dňa 14. 4. 2016 sa rozhodlo, že v roku 2016 Cenu SAV za popularizáciu vedy v kategórii Propagácia významu vedy a presadzovanie jej rozvoja získajú: RNDr. Mária Zentková, CSc.,  a Ing. Ján Baláž, PhD., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Gratulujeme našim kolegom !!!

viac
Noc Výskumníkov 2016 - v OC OPTIMA 30.9.2016

ÚEF SAV sa aj tento rok zapojil do programu Noci Výskumníkov v Košiciach. Výskumníci v piatich stánkoch prezentovali zábavnou formou výskum na našom ústave. 

viac
Školenie požiarnej ochrany a BOZP

 

Vedenie ÚEF SAV pozýva svojich zamestnancov na opakované školenie požiarnej ochrany a BOZP

29.11.2016 o 9:00 hodMiesto konania - aula na Watsonovej 47.

Zasadnutie akademickej obce

Po skončení školenia (cca. od 11:00) pokračujeme zasadnutím akademickej obce k voľbe kandidátov do PSAV.

viac
Hodnotenie ústavov I. oddelenia SAV za rok 2015

Predsedníctvo SAV zverejnilo hodnotenie ústavov I. oddelenia SAV za rok 2015. ÚEF je stále medzi najlepšími ústavmi SAV.

viac
Doktorandský seminár

ÚEF SAV organizuje 21.10.2016 seminár doktorandov. Program

viac
Akreditácia ÚEF SAV

Vedenie ÚEF SAV pozýva členov akademickej obce na akreditáčný seminár. Konať sa bude v aule na Watsonovej 47, 9.11.2016, v čase 9:00 - 11:00 h. Program 

 
viac

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast