Fyzika tuhých látok

Základný výskum z Fyziky tuhých látok sa realizuje na pracoviskách:

 

Oddelenie fyziky magnetických javov - vedúci M. Timko, timko@saske.sk

               - Laboratórium vysokých magnetických polí

               - Laboratórium infračervenej a ramanovskej spektroskopie

               - Laboratórium hypertermie

               - Laboratórium SPM

Oddelenie fyziky nízkych teplôt - vedúci P. Samuely, samuely@saske.sk

               - Laboratórium supravodivosti

               - Laboratórium nízkoteplotného UHV STM

               - Suchý refrigerátor Oxford Instruments Triton 200

               - Laboratórium PPMS

               - Laboratórium SHPM

               - Laboratórium extrémnych podmienok

Laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu - vedúci I. Škorvánek, skorvi@saske.sk

               - Zariadenie na tepelné spracovanie materiálov v silných magnetických poliach

               - Magnetický Kerrov mikroskop a vibračný magnetometer

               - Magneticky tienená miestnosť

         

 

viac informácií o týchto zariadeniach na stránke OFMJ

 

 

 

viac informácií o týchto zariadeniach na stránke OFNT

 

 

 

viac informácií o týchto zariadeniach na stránke LNAM

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast