Technológie a materiály

Technologické laboratóriá sa nachádzajú na pracoviskách:

Oddelenie fyziky kovov - vedúci K. Csach, csach@saske.sk

               - Laboratórium termickej analýzy

               - Laboratórium elektrónovej mikroskópie

Oddelenie fyziky magnetických javov - vedúci M. Timko, timko@saske.sk

               - Technologické laboratórium

Oddelenie kozmickej fyziky - vedúci P. Bobík, bobik@saske.sk

               - Infraštruktúra kozmického výskumu 

Laboratórium materiálovej fyziky - vedúci P. Diko, diko@saske.sk

               - Vysokotlaké žíhacie zariadenie

               - Skenovací elektrónový mikroskop

               - Pracovisko termickej analýzy

               - Systém Rtg difrakčnej analýzy

               - Príslušenstvo laboratória - kalibrácia termočlánkov

               - Príslušenstvo laboratória

               - Zariadenie na meranie distribúcie veľkosti častíc 

               - Komorová pec so všestranným ohrevom 

               - Rúrová pec

               - Glow box

Laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu - vedúci I. Škorvánek, skorvi@saske.sk

                - Zariadenie na tepelné spracovanie materiálov v silných magnetických poliach

 

    

                       

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast