Konferencie

Konferencie organizované, resp. na organizácii ktorých, sa podieľa

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach:

 

       Konferencie a semináre:

     

       Staršie konferencie:

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast