Kontakt

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, Botanika.jpg040 01 Košice, Slovenská republika

 

Tel.:

Fax:

+421 55 7922245

+421 55 7922245

 

e-mail:

 

marsed@saske.sk

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón/ Fax:

(421) 55 792 2245

e-mail:

marsed@saske.sk