Ľudia

RNDr. Marián Sedlák, DrSc.

vedúci laboratória

 

Mgr. Dmytro Rak

 

Mgr. Ivan Šepa

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón/ Fax:

(421) 55 792 2245

e-mail:

marsed@saske.sk