Ponuky

  • Expertíza v oblasti analýzy veľkosti častíc a distribúcií veľkosti častíc v nano- a mikrónovej oblasti
  • Povrchový náboj a zeta potenciál koloidov, ich agregačné vlastnosti a koloidná stabilita
  • Stanovenie absolútnych hodnôt molekulových hmotností a interakčných parametrov polymérov a nanočastíc (bez kalibrácie a kalibračných štandardov – môže slúžiť k príprave a výrobe presných kalibračných štandardov) dvoma nezávislými metódami: rozptylom svetla a osmometriou
  • Poradenstvo v oblasti syntetických polymérov a polymérnych nanočastíc

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón/ Fax:

(421) 55 792 2245

e-mail:

marsed@saske.sk