Ľudia

Vedúci Laboratória materiálovej fyziky

Ing. Pavel Diko, DrSc.

Vedeckí pracovníci

Ing. Katarína Zmorayová, PhD., zástupca vedúceho LMF

RNDr. Viktor Kavečanský, CSc.

Mgr. Vitalij Antal, PhD.

Mgr. Daniela Volochová, PhD.

Ing. Monika Radušovská, PhD.

Inžinierskí pracovníci

Ing. Samuel Piovarči

Doktorandi

Ing. Liudmila Vojtková

Mgr. Renáta Verbová

Ing. Petra Hajdová

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast