Kontakt

RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.
 

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Watsonova 47

040 01 Košice
 

Phone: +421 55 792 2274
Fax: +421 55 633 6292
E-mail:  skorvi@saske.sk

 

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast