Logo ústavu

 

Logo vo farbách Košíc - anglická verzia (PNG formát):

 

logo.png

 

Logo - slovenská verzia (PNG formát):

 

uef_logo_biele_sk.png

 

Logo - slovenská verzia (PNG formát):

 logo_uef_sav.png

 

Animované logo - slovenská verzia (GIF formát):

logo_anim.gif


Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast