Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

ako správny orgán

vydalo dňa 19. októbra 2015

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

pre

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach

s platnosťou na dobu šesť rokov od jeho vydania

Číslo osvedčenia: 2015-2074/50810:1-15F0  (pdf)

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast