Zakladacia listina

ROZHODNUTIE

Predsedníctva Slovenskej akadémie vied o vydaní

Zakladacej listiny pre

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

z dňa 28.3.2018

Zakladacia listina (.pdf)

 

 

 

ROZHODNUTIE

Predsedníctva Slovenskej akadémie vied o vydaní

Zriaďovacej listiny

Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach

(uznesenie Predsedníctva SAV č. 1130 zo dňa 22.7.2008)

 

Dodatok č.1 k zriaďovacej listine (.pdf)

Dodatok č.2 k zriaďovacej listine (.pdf)


Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast