Zriaďovacia listina

ROZHODNUTIE

Predsedníctva Slovenskej akadémie vied o vydaní

Zriaďovacej listiny

Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach

(uznesenie Predsedníctva SAV č. 1130 zo dňa 22.7.2008)


Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast