Centrá excelentnosti SAV

 

Centrum excelentnosti Slovenskej akadémie vied
s dobou riešenia projektu od 1.2.2009 do 31.1.2013

 

Nanofluid

Centrum nanokvapalín - NANOFLUID

 

 

 

Centrá excelentnosti Slovenskej akadémie vied

s dobou riešenia projektu od 1.1.2007 do 31.12.2010

Low Temperature Physics Centre Centrum fyziky nízkych teplôt - CFNT

 

NANOSMARTNanostructured Materials - NANOSMART

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast