Oddelenie fyziky kovov

Fractography by scanning electron microscope  

 

   

Pre návrat na ústavnú stránku použite tlačítko Späť / Back.

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast