Ľudia

Vedúci oddelenia: RNDr. Kornel Csach, CSc.
   
Vedeckí pracovníci:  Ing. Jozef Miškuf, CSc.
  RNDr. Alena Juríková, CSc.
   
Technickí pracovníci: Ivan Jurčo
   
Doktorandi: Ing. Mária Huráková

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast