Vedecká infraštruktúra

Oddelenie fyziky nízkych teplôt - vedúci P. Samuely, samuely@saske.sk

               - Laboratórium supravodivosti

               - Laboratórium nízkoteplotného UHV STM

               - Suchý refrigerátor Oxford Instruments Triton 200

               - Laboratórium PPMS

               - Laboratórium SHPM

               - Laboratórium extrémnych podmienok

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast