Ľudia

 

 

Vedúci oddelenia:

prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.

   
Vedeckí pracovníci oddelenia: Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
  RNDr. Peter Skyba, DrSc.
  Mgr. Pavol Szabó, CSc.
  RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD.
  RNDr. Zuzana Vargaeštoková, PhD.
  RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.
  RNDr. Gabriel Pristáš, PhD.
  RNDr. Marcel Človečko, PhD.
   
Elektro a kryoinžinieri: Ing. Emil Gažo
  Ing. Vladimír Pavlík
  Ing. Marcela Medeová
   
Doktorandi: RNDr. Veronika Hašková
  RNDr. Zuzana Medvecká
  RNDr. František Vavrek
  Mgr. Matúš Orendáč
   
Technik: Tomáš Feher
   
   

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast