Oddelenie kozmickej fyziky

   Web stránka Oddelenia kozmickej fyziky 

Oddelenie kozmickej fyziky je zamerané na skúmanie fyzikálnych procesov prebiehajúcich v kozme, ktoré je možné študovať najmä prostredníctvom energetických kozmických častíc, vrátane galaktického kozmického žiarenia. Ide o výskum zemskej magnetosféry, medziplanetárneho priestoru, slnečného povrchu a heliosféry. Od svojho založenie v roku 1969 sa Oddelenie podieľalo na mnohých kozmických  družicových experimentoch. Spojité meranie galaktického kozmického žiarenia zabezpečuje neutrónový monitor  vo vysokohorskom observatóriu na Lomnickom štíte  v nadmorskej výške 2634 m.

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast