Kontakt

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Oddelenie kozmickej fyziky,

pracovisko Bulharská 2, 

040 01 Košice

tel: 055 / 7204-122

e-mail: bobik@saske.sk

web: http://space.saske.sk

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast