Ľudia

 

Vedúci oddelenia: RNDr. Pavol Bobík, PhD.
   
Pracovníci oddelenia:  Ing. Ján Baláž, PhD.
  Ing. Marek Kollarik
  Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. - vedúci detaš. prac. na Lomn. štíte
  Mgr. Ronald Langer - zodp. za prevádzku detaš. prac. na Lomn. štíte
  RNDr. Šimon Mackovjak, PhD.
  RNDr. Blahoslav Pastirčák, CSc.
  RNDr. Marián Putiš, PhD.
  RNDr. Marián Slivka, CSc.
  Ing. Igor Strhárský
  Samuel Štefánik
  Mgr. Jana Štetiarová
   
   
Doktorand:  
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast