Ľudia

 

Vedúci oddelenia: RNDr. Pavol Bobík, PhD.
   
Pracovníci oddelenia:  Ing. Ján Baláž, PhD.
  Ing. Marek Kollarik
  Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. - vedúci detaš. prac. na Lomn. štíte
  Mgr. Ronald Langer - zodp. za prevádzku detaš. prac. na Lomn. štíte
  RNDr. Šimon Mackovjak, PhD.
  RNDr. Blahoslav Pastirčák, CSc.
  RNDr. Marián Putiš, PhD.
  Ing. Igor Strhárský
  Samuel Štefánik
  Mgr. Jana Štetiarová
   
   
   
Doktorand:  
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast