Oddelenie subjadrovej fyziky

Web stránka Oddelenia subjadrovej fyziky

Kliknutím na vyššie uvedenú linku opúšťate prostredie ústavnej stránky.

Pre návrat na ústavnú stránku použite tlačítko Späť / Back.

 

 

grid.jpg

Počítačová farma GRID Oddelenia subjadrovej fyziky pre výpočty v experimentoch fyziky elementárnych častíc: ALICE a ATLAS na urýchľovači LHC v ústave CERN Ženeva, CDF na urýchľovači Tevatron v ústave Fermilab Batavia a H1 v ústave DESY Hamburg (Virtual Organizations / VO = alice, atlas, cdf, hone).

 

Aktuálny stav farmy (site: IEPSAS-Kosice) monitorovaný celosvetovým systémom GStat 2.0.

Monitoring záťaže 1 Gb optickej linky Watsonova 47 <-> ÚVT TU Košice obvykle s dominantným vkladom farmy GRID.


 

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast