Konferencie

Aktuálne organizované konferencie:

Každoročne organizovaná konferencia SMALL TRIANGLE MEETING on Theoretical Physics 2017.

 

Informácie o predchádzajúcich konferenciách tu.


Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón: +421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk