Zameranie

Vedecké smery oddelenia:

  Silne korelované elektrónové systémy, modelovanie z prvotných princípov 
    Hana Čenčariková, Pavol Farkašovský
   
  Stochastické a štatisticko-mechanické systémy: štúdium univerzálnych zákonitostí, fázových prechodov a kritických javov  
    Michal Hnatič, Marián Jurčišin, Eva Jurčišinová, Milan Stehlík
   
  Teória štrukturalizačných javov v systémoch nanočastíc 
    Peter Kopčanský
   
  Supratekutosť, supravodivosť, fyzika nehomogénnych tuhých látok  
    Martin Kupka
   
  Jadrové efekty v produkcii častíc pri vysokých energiách 
    Ján Nemčík
   
  Fulerény, nanotrubky, grafény, elektronóvé prenosy vo fotosyntetických reakčných centrách. Ekonofyzika, štúdium silne stochastických časových radov 
    Richard Pinčák
   
  Vysokoenergetické častice vo vesmíre  
    Milan Stehlík

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón: +421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk