Kontakt

 

Oddelenie teoretickej fyziky ÚEF SAV 

Watsonova 47
040 01 Košice

Slovenská republika 

 

 

telefón:        +421 55 792 220 

fax:               +421 55 633 62 92   

watsonova47.jpg

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón: +421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk