Semináre oddelenia teoretickej fyziky

 
2017 Názov: Teória a Experiment  
  Dátum, čas, miesto: 13.10.2017,  08:00, Aula ÚEF SAV Watsonova 47  
    program seminára  
       

 

Program seminára

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón: +421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk