Publikácie

Prehľad výsledkov výskumu a vybrané publikácie pracovníkov oddelenia:

Viac informácií o publikačnej činnosti oddelenia a ÚEF SAV tu.

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón: +421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk