Popularizácia vedy

Popularizácia vedy a výskumu na ÚEF SAV

 

Hodina vedy

 

Hodina vedy

(projekt APVV LPP-0200-07 s dobou riešenia: 1.7.2008 - 31.12.2010)

 

 

 

SIPS vedecký inkubátor pre žiakov a študentov

(projekt APVV LPP-0030-06 s dobou riešenia: 1.10.2006 - 31.12.2009)

 

 

Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu

(projekt APVV LPP-0181-07 s dobou riešenia: 1.4.2008 - 31.3.2011)

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast