SR ÚEF SAV

Prvé zasadnutie SR ÚEF SAV, v.v.i. 16.7.2018

Pozvánka na prvé zasadnutie SR ÚEF SAV (.doc)

Materiál na rokovanie:

Rokovací poriadok  SR ÚEF SAV v.v.i  (.rtf)

Štatút ÚEF SAV v.v.i (.rtf)

Organizačný poriadok  ÚEF SAV v.v.i (.doc)

Pracovný poriadok ÚEF SAV v.v.i (.rtf)

Volebný poriadok  na členov  VR ÚEF SAV v.v.i (.rtf)

Volebný poriadok  na členov  SR ÚEF SAV v.v.i (.rtf)

Pravidlá tvorby rozpočtu  ÚEF SAV v.v.i (.rtf)

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia č.1  (.pdf)

Druhé zasadnutie SR ÚEF SAV, v.v.i. 23.7.2018

Zápisnica zo zadadnutia č.2 (.pdf)

 

Tretie zasadnutie SR ÚEF SAV, v.v.i. 26.7.2018

Zápisnica zo zadadnutia č.3 (.pdf)

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast